Zamezte šíření nákazy ve škole

Preventivní opatření, která souvisí s novým koronavirem, se týkají i školských zařízení. Povinností školy je zamezit případnému šíření infekce.  Jak postupovat, pokud byste měli podezření na onemocnění u některého z žáků?

Vedení školy by mělo kontaktovat odborníky, pokud má vážné podezření, že se na její půdě pohybují nakažení jedinci. Na základě doporučení školy je následně vyšetří hygienická stanice či lékař a v případě potřeby nařídí karanténu.

Za předpokladu, že by se onemocnění vyskytovalo spíše na lokální úrovni, by školy měly situaci prodiskutovat s příslušnou hygienickou stanicí. Pokud by z diskuze vyplynulo, že je třeba provést jistá preventivní opatření, vedení škol by například mohlo vyhlásit až pětidenní ředitelské volno. To samé platí také pro mateřské školy.

Předejděte infekci

Ministerstvo zdravotnictví radí oddělit nemocné žáky od zdravých. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost zajistit oddělení žáka s příznaky infekčního onemocnění od ostatních dětí. Je rovněž povinna pro nakaženého zajistit dohled dospělého a lékařskou pohotovost.

Momentálně na většině škol probíhají lyžařské zájezdy. V tomto kontextu jsou školy nabádány k důslednému vyžadování potvrzení o bezinfekčnosti dětí, jež se zájezdu mají účastnit. Stejně tak se doporučení týká výletů, adaptačních kurzů a jiných aktivit, které probíhají mimo školu.