Budoucí prvňáčci a jejich vysněná škola

S blížícím se zápisem do prvních tříd na vás směřují ostýchavé dotazy rodičů, jejichž dítě má v září nastoupit do školy. „Jaké jazyky vyučujete? Kolik je žáků ve třídě? Máte družinu?“  Dejte rodičům najevo, že se nemusí bát dotazů a přesvědčte je tak o kvalitním a otevřeném přístupu, který vaše škola nabízí. Jak? Certifikátem Rodiče vítáni.

Rodiče obvykle vnímají rozhodnutí o výběru správné základní školy pro svou ratolest jako zásadní. Ve větších městech, kde je větší počet základních škol, může být volba ještě těžší. Existuje však užitečné vodítko, kterým je značka Rodiče vítáni. Pokud je škola takto certifikovaná, dává najevo, že od ní lze očekávat vstřícnou komunikaci, dostupné informace a respekt, a to jak k rodičům, tak i k jejich dítěti. Mapu certifikovaných škol lze nalézt na webu www.rodicevitani.cz., kde jsou u každé z nich uvedeny základní informace. Vyhledávat lze také přes jednotlivé kraje.

Potřebná kritéria

Školy, které se ucházejí o certifikaci, musí splňovat kritéria, jejichž prostřednictvím dávají rodičům najevo, že jim nejsou lhostejní a že jim záleží na spolupráci a dobrých vztazích.

Jedná se o tato kritéria:

 • Přístup rodičů do školy, a to i v odpoledních hodinách (u vchodu je zvonek nebo telefonní číslo).
 • Poskytnutí kontaktů na všechny učitele a vedení školy (tištěný seznam, webové stránky),
 • Informace o dění ve škole na pravidelně aktualizovaném webu školy.
 • Při třídních schůzkách se prospěch a chování dítěte neprobírá před ostatními rodiči (možnost osobní konzultace, písemná zpráva o dítěti).
 • Partnerská komunikace s rodiči (rodiče, kteří se na školu obrátí, mají možnost sejít se s učitelem/učitelkou nebo vedením školy – ti je vyslechnou a slušně reagují na jejich potřeby).
 • Škola pořádá různé akce pro rodiče, a to v čase, který jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

Škola, která má o certifikaci zájem, musí postupovat dle určitého schématu:

 1. Škola si ověří, zda splňuje požadovaná kritéria, jež jsou pro udělení značky potřebná.
 2. To, že daná škola kritéria splňuje, musí být potvrzeno a schváleno rodiči.
 3. Po vyplnění online formuláře je škole vydáno potvrzení o certifikaci.
 4. Zbývá zaplatit registrační poplatek.
 5. Škola obdrží certifikát s potřebnými materiály a je umístěna na mapu škol Rodiče vítáni.