Jak to chodí na INTEGRAČNÍM táboře…

Každé léto odjíždí vstříc novým dobrodružstvím stále více dětí. Některé se jezdí vzdělávat, jiné se učí jezdit na koních nebo na bruslích, hrát divadlo a tančit, na některých táborech mohou spát v chatkách, ve stanech s podsadou nebo v indiánském teepee. Zábavné letní tábory plné her již dávno nejsou jen výsadou zdravých dětí, zúčastnit se jich mohou i ty se specifickými potřebami a dobrodružným duchem. Jaké to je na integračním táboře, kde se setkávají zdravé děti s handicapovanými táborníky?

Zkušenost s integračním táborem

I integrační tábor, tak jako každý jiný tábor, přeci může být zábavný… Rodiče všech dětí, i těch handicapovaných, chtějí, aby jejich ratolesti prožili letní dobrodružství, rozdělení do oddílů, rozcvičky, aktivizační hry, noční bojovky nebo sbírání bobříků. Ráda bych Vám předala svou osobní zkušenost, případně vnukla nápad kam s dětmi, kde najít nové kamarády a to nejen ty dětské nebo kam se vydat ve volném čase. Jaká byla moje osobní zkušenost s tímto druhem tábora?

K organizaci PROTEBE jsem se dostala čistě náhodou, jak už to tak bývá… coby absolventka střední školy jsem hledala prázdninovou brigádu a narazila na inzerát, ve kterém hledali táborovou vedoucí. Slovo dalo slovo a já dívka z malého města s minimem zkušeností jsem odjela do „matičky Prahy“, poprvé metrem, s nacpaným batohem, k cizím lidem a zejména vstříc novým dobrodružstvím.

Celý tábor čítal 102 dětí rozdělených do 7 oddílů, vždy po dvou vedoucích ve skupině a dvěma hlavními vedoucími. Ubytování bylo zajištěno v chatkách o 4 samostatných lůžkách, vařily nám 2 kuchařky a to dokonce 6x denně. Nejoblíbenější byla krvavá pochoutka (načerveno obarvené špagety se sýrem) nebo šmoulí mls (modrá krupicová kaše). Nesmím opomenout zdravotnici, která s energií sobě vlastní nosila obrovskou tašku se vším potřebným kamkoliv s námi.

Věděla jsem, že se jedná o integrovaný dětský tábor, nevěděla jsem však, co si pod tím mám představit. Pobyt předčil veškeré mé očekávání a představy o dětském táboře. Pod svá ochranná křídla si mě vzala zkušená hlavní vedoucí tábora, nyní předsedkyně správní rady, paní Zdena Kapicová.

Jak vypadal tábor

Každoročně pořádané tábory jsou tematické a metodicky zaměřené, téma se prolíná veškerými aktivitami. Atmosféru navodí i kostýmy vlastnoruční výroby dětí i dospělých. Pro děti jsou vždy připraveny i odměny, diplomy a malé dárky související s týmž námětem.

Můj oddíl čítal 18 dětí ve věku 13-27 let s různými fyzickými i sociálními handicapy. Děti byly od prvního dne skvělé, přijaly mě naprosto bezprostředně s upřímností a láskou sobě vlastní.

Od počátku jsem byla naprosto vtažená do děje, děti mě samy vedly tím, co umějí a chtějí dělat. Mimo odborný dohled bylo mou náplní jim být oporou v každodenních činnostech od ranní hygieny, pomoci s oblékáním až po vyprávění strašidelných příběhů před spaním. Některé aktivity nám pravda trvaly o malinko déle, třeba ty, ve kterých jsme běhali, přenášeli a štafetou předávali různé předměty na různá místa či hledali ztracené poklady nebo se plavili na voru v místním rybníce. S naprostým přehledem jsme však získali prvenství v soutěži, kde jsme měli podle hmatu poznávat jednotlivé předměty a podle sluchu zakreslovat pohyb ostatních do předem nakreslené mapy. Dobří jsme byli také ve výtvarných a rukodělných hrách.

Každodenní vyhodnocení jednotlivých družstev a jejich umístění na táborové nástěnce bylo motivační pro všechny. Děti si vzájemně vyměňovaly zkušenosti, pomáhaly si a vznikla zde nová přátelství i první dětské lásky.

Nakonec nás čekalo vyhodnocení, drobné dárky, táborák, diskotéka a spaní pod širým nebem. Někteří tábornici zažily tuto neopakovatelnou atmosféru poprvé, jasné nebe plné hvězd, netopýry nad hlavou, houkání sovy – nebo to byl hejkal? J

Čím je tábor jedinečný

Tábory i veškeré aktivity sdružení jsou unikátní tím, že se zde setkávají všichni společně. Po dobu pobytu jsem nezaznamenala žádnou rivalitu, averzi či diskriminaci. Děti zde projevují své pozitivní vlastnosti jako je ochota, ohleduplnost, vnímavost, přátelskost a neposlední řadě např. statečnost. Učí se vzájemné toleranci a odlišnému vnímání sebe sama. Mě pobyt poznamenal novými zkušenostmi a především nadhledem.

Takovýto pobyt doporučuji každému – předně rodičům, kterým není lhostejné, v jakém prostředí vyrůstají jejich děti. Rezervace míst na táboře je možná kdykoliv, stejně tak je možné připojit se k jednotlivým integračním aktivitám.

Aktivity organizace Pro Tebe

Činností, kterých je možné se zúčastnit se spolkem PRO TEBE, je ale mnohem více nežli jen integrační tábory. Kromě táborů je možné se zúčastnit mnoha dalších aktivit určeným nejen handicapované mládeži, dětem (část tvoří vždy sourozenci, kamarádi) ale samozřejmě i široké veřejnosti.

Jednou z charakteristických činností jsou klubové i jednorázové akce pro veřejnost – organizace šachových turnajů, mezinárodní setkávání, víkendové pobyty, tematické výlety po památkách či do zajímavých míst, prodloužené vánoční pobyty, výtvarné soutěže, akce udržující lidové tradice (Velikonoce, pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka), sportovní a pohybové aktivity.

Organizace je také pořadatelem odborných psychoterapeutických pobytů a mezinárodních setkání sportovců s účastí týmů ze zahraniční a České republiky.

Nabídky na tábory se zveřejňují zpravidla na stránkách www.protebe.org, kde je připravený táborový balíček včetně přihlášky a také jako vždy s  ohlédnutí za tím letošním.

Spolek PROTEBE vznikl v roce 1994 v Praze, svou činnost zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Jeho vedení vzešlo z řad rodičů, příbuzných, kamarádů a lidí s dobrým srdcem, především jako potřeba pomoci rodinám se zdravotně postiženými dětmi, tak i dětem samotným. Poslání spolku je umožnit dětem či mládeži se zdravotním postižením plnohodnotně prožívat volný čas a to takovým způsobem jaký si sami zvolí. Projekty jsou cíleně zaměřeny na integraci zdravotně a sociálně handicapované.

Více informací naleznete na webových stránkách Sdružení PROTEBE z.s.

Napsat komentář