Kalendář akcí

9:00

Akreditovaný seminář: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

školení

Praha

Jak pracovat s nejefektivnějším nástrojem zpětné vazby Zanedbávání formativního hodnocení patří podle ČŠI k největším neřestem škol. Jak jej zavést…

13:00

Doplňková činnost školy – jak neskončit ve ztrátě

webinář

online

Jak správně rozdělit náklady a výnosy mezi hlavní a doplňkovou činnost? Pronajímáte učebny či školní hřiště jiným subjektům? Realizujete přípravné kurzu pro…