Výhody bilingvní výchovy

V minulosti panovaly ve spojitosti s bilingvismem ne vždy pozitivní názory. Odborníci poukazovali na negativní důsledky, které může bilingvní výchova mít, přes koktavost až po zvýšenou pravděpodobnost schizofrenie. Všechny tyto teorie byly však dříve či později vyvráceny a v dnešní době zastává odborná společnost zabývající se bilingvismem názory vesměs pozitivní a poukazuje na výhody, jež bilingvní výchova přináší.

Znalost dvou jazyků jako most k rodině

Mluvíme-li o výhodách bilingvní výhody, musí být na prvním místě znalost dvou jazyků, jakkoli banálně to může znít. Pro Čechy žijící v zahraničí není však znalost češtiny pouhou výhodu, ale prakticky nutností. Předáváním jazyka svým dětem staví rodiče most, který je spojuje s rodinou v Čechách. Bez tohoto jazykového pojítka si jen těžko vytvoří a udrží vztah s českými příbuznými, jakékoli citové vazby budou bez znalosti jazyka vážně ohroženy a české dědictví ztraceno. Totéž platí i pro smíšené páry žijící v České republice, které chtějí vedle češtiny předat svým dětem jazykové a kulturní dědictví rodiče-cizince.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů