Projekt Zdravá školní jídelna

V roce 2013 se zaměstnanci Státního zdravotního ústavu zapojili do tvorby metodiky projektu MŠMT, který je známý pod názvem Pohyb a výživa. Z naplňující a smysluplné spolupráce stále více vyvstávala potřeba školních jídelen spolupracovat s odborníky a nechat se jimi metodicky vést. Proto vznikl na Státním zdravotním ústavu samostatný projekt Zdravá školní jídelna, jenž má nyní za sebou krásných pět let a stále se do něj hlásí nové a nové školní jídelny, které chtějí svou kvalitu zvyšovat.

Díky znalosti prostředí školních jídelen, celého fungování systému školního stravování a spolupráce s hygienickými stanicemi jsme definovali 10 bodů (kritérií), které povedou ke zkvalitnění podávané stravy.

Školní jídelny, které se do projektu přihlásí, se postupně snaží jednotlivá kritéria plnit. Časově je nijak neomezujeme, jelikož každá jídelna do projektu vstupuje na jiné úrovni. Všechny jsou jinak personálně obsazené, mají jiná přístrojová vybavení a podobně. S jídelnou, která se do projektu registruje, spolupracuje místně příslušný lektor. Je ale možné, že školní jídelna nechce být nikde registrována a stačí jí materiály, které byly pro projekt vydány.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů