Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ?

O afázii u dětí se v česky psané odborné literatuře dočtete pouze okrajově, stejně tak neexistuje dostatek výzkumů, na jejichž podkladě by bylo možné definovat osvědčené terapeutické postupy a metody využívané při odstraňování komunikačních obtíží u dětí s afázií či blíže specifikovat prognózu úspěšnosti terapie.

Dětskou afázii je možné definovat jako poruchu řeči vznikající v důsledku náhlého přerušení a poškození doposud normálně se vyvíjející centrální nervové soustavy. V medicínské (neurologické) literatuře je afázie definována jako porucha řeči vznikající na základě ložiskového poškození mozku.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů