Kompenzační pomůcky zrakově postižené

Zrakové postižení je definováno jako absence nebo nedostatečnost kvality zrakového vnímání, člení se podle stupně a druhu postižení. Pro účely výchovy a vzdělávání hovoříme o pedagogice slabozrakých, osob s těžce slabým zrakem, nevidomých, osob s poruchou binokulárního vidění a osob s centrálním postižením zraku. Jednotlivé oblasti se prolínají, hranice nejsou ostré. Žáky se zrakovým postižením lze z hlediska vzdělávacího přístupu a vzdělávacích potřeb rozdělit v podstatě do dvou skupin. Kompenzační pomůcka pro žáky se zrakovým postižením

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů