Pedagogická diagnostika dítěte s ADHD v MŠ

Neklidné, drzé, provokující, nerespektující pravidla… Není schopno dokončit úkol učitele, narušuje klima třídy. Takové dítě může učitel hodnotit jako problémové, neukázněné, někdy nevychované. Ve své podstatě je toto hodnocení velmi obecné a povrchní, navíc svádí k „nálepkování“ dětí. Otázka však je, zda jsou tyto hodnoticí soudy postačující a správné. V širokém měřítku se učitelé shodují v názoru, že narůstají počty dětí s projevy hyperaktivního chování. Pedagogická diagnostika dítěte se syndromem hyperaktivity v mateřské škole

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů