Plán pro zmírnění negativních dopadů pandemie na školství

České děti byly doma nejdéle z celé Evropy. Dlouhotrvající uzavření škol způsobilo škody, které nebude jednoduché napravit. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) proto přichází s návrhem nutných kroků pro mírnění dopadů pandemie na děti a mladistvé. Jak vypadá kompenzační plán? Během pandemie došlo u českých dětí k dalšímu prohlubování již tak vysokých nerovností ve vzdělávání. Výrazně také narostl počet případů duševních potíží a onemocnění, patologického chování i počet případů násilí v rodinách. Zveřejněný plán obsahuje konkrétní návrhy pro nejbližší období, střednědobý i dlouhodobý horizont i pro jednotlivé stupně vzdělávání. Krátkodobý horizont V nejbližších měsících plán navrhuje využít prostředky z…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů