Přijímací řízení u žáků s SVP: Desatero nejpalčivějších problémů

Řada problematických situací může vyvstat při přijímání žáků do mateřských, základních i středních škol. Zákonný rámec je sice poměrně výstižný, komplikace ale způsobuje jednak fakt, že zákonní zástupci dětí mají v českém vzdělávacím systému právo výběru školy, jednak také častý přetlak zájemců o vzdělávání. S  jakými potížemi se ředitelé a ředitelky nejčastěji setkávají a jak je řešit? Přinášíme odpovědi na deset souvisejících otázek. Přijímací řízení u dětí se SVP

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů