Výhodná nabídka pro školy v Zoo Praha

Školní skupiny mohou uplatnit zvýhodněnou nabídku na vstupné do Zoo Praha. V jeho rámci zaplatí žáci základních a středních škol za vstup do zoo pouze 100 Kč, žáci mateřských škol jen 50 Kč. Školní třídy mohou během své návštěvy využít také služby průvodce, jehož odborný výklad doplní výuku přírodovědných předmětů dle požadavků pedagoga. Speciální nabídka je platná v pracovní dny v průběhu školního roku.

Minimální velikost skupiny pro poskytnutí zvýhodněného vstupného je 10 žáků, pro pedagogický doprovod skupiny je vstup volný – na 10 dětí maximálně 1 dospělý, pro děti předškolního věku na 5 dětí maximálně 1 dospělý. Zvýhodněné vstupné je možné zakoupit osobně na pokladnách u vstupů do areálu Zoo Praha či s předstihem na fakturu prostřednictvím Oddělení návštěvnického servisu.

Jak je již uvedeno výše, spolu se zvýhodněným vstupným nabízí Zoo Praha pro školy i širokou škálu komentovaných prohlídek a programů, které interaktivně doplňují výuku biologicky zaměřených předmětů – přírodovědy, přírodopisu nebo biologie.

Podrobnosti naleznete zde.