Žáci s OMJ: Často končí mimo vzdělávací systém

Žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve školách každoročně přibývá. Často jsou ohroženi studijní neúspěšností a podíl těch, kteří stojí mimo náš vzdělávací systém, se zvyšuje. Čím je to způsobeno a jak těmto dětem můžeme pomoci? Podle posledních údajů organizace META až 53 % žáků s cizí státní příslušností ve věku osmnácti let stojí mimo český vzdělávací systém. Oproti tomu u Čechů je to okolo 10 %. Kvůli nedostatečné podpoře a vysokým nárokům někteří z nich dokonce končí už v sedmé třídě ZŠ. Podle odborníků je značným problémem také přechod ze základní na střední školu. Mnoho žáků se k přijímacím…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů