Jak jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

Každá organizace veřejné správy má povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Nyní se zaměříme na povinnosti a možnosti, které školky při jmenování pověřence mají. Přečtěte si, na co nesmíte zapomenout, jaké jsou ne/výhody jmenování pověřence z řad vlastních zaměstnanců a jak v praxi funguje spolupráce s externími spolupracovníky.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být buď zaměstnancem správce či zpracovatele (společně „povinná osoba“), nebo může jít o externího spolupracovníka, který funkci vykonává na základě smlouvy podle občanského práva. Pověřencem může být i právnická osoba; také v tomto případě je však třeba vždy určit konkrétní fyzickou osobu, jež bude fungovat jako hlavní kontakt, zejména pro dozorový orgán.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů