Na co se připravit před kontrolou bezpečnosti práce?

Kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce vykonávají v České republice oblastní inspektoráty práce, které od roku 2005 pokračují v činnosti tehdejších inspektorátů bezpečnosti práce. Odborné vedení a řízení inspektorátů zajišťuje Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě, který může také sám kontrolní činnost provádět. Na co se tedy připravit před případnou kontrolou bezpečnosti práce?

Oblastních inspektorátů práce (dále jen „OIP“) je v ČR zřízeno celkem 8. Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) zajišťuje kromě odborného vedení a řízení i technickou pomoc jednotlivým OIP. Nadřízeným služebním úřadem SÚIP je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů