Jsou české děti skutečně tak zatíženy domácími úkoly?

Domácí úkoly jsou často diskutované téma, a to nejen mezi samotnými žáky, učiteli, ale především rodiči i odbornou veřejností. Šetření TIMSS mezi žáky 4. a 8. tříd v přírodovědných předmětech a matematice přináší zajímavá zjištění – české děti jsou v porovnání s ostatními zeměmi zatíženy domácími úkoly velmi málo. Ve 4. třídách stráví nad DÚ v průměru 13 minut na každou vyučovací hodinu, což je pod průměrem ze zúčastněných zemí. V 8. třídách činí průměrné zatížení DÚ na hodinu pouze 9 minut, což je nejnižší hodnota ze všech 45 zúčastněných zemí.  V mezinárodním srovnání je tedy zatížení českých žáků DÚ velmi nízké. Z…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů