MŠMT bojuje proti genderové nerovnosti

Holky nemají buňky na matiku a logika jim nic neříká. Kluci nejsou pečliví a humanitním oborům by se měli vyhýbat. Nejen tyto zažité stereotypy nám mnohdy brání udělat to, co chceme. Jak se ale zbavit takovýchto předsudků o pohlaví? Ministerstvo školství má plán! MŠMT nedávno schválilo „Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021–2024“. Ten stanovuje opatření, která mají vést k postupné rovnocennosti mezi oběma pohlavími ve vzdělávání, hodnocení žáků a tvorbě nových učebnice. Podle informací na svém webu si ministerstvo vytyčilo tři základní cíle zohlednění genderové rovnosti: v kurikulu – v RVP, učebnicích a učebních materiálech,ve vzdělávání vyučujících,v procesu vzdělávání –…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů