Tříbení fonematického uvědomování

U většiny dětí předškolního věku se setkáváme se sníženou kvalitou sluchové percepce. Proto je vhodné zaměřit se na podporu rozvoje fonematického uvědomování (hlavně u chlapců), a to z důvodu prevence čtenářských obtíží, jakož i potencionálně dyslektických obtíží a eliminace komunikačních obtíží u dětí (např. u dětí s funkční dyslálií vznikající na úrovni percepční či u dětí s receptivní vývojovou dysfázií). Vyzkoušejte jednoduché zábavné cvičení na určování první hlásky ve slově. První hláska ve slově

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů