Nápadníček aktivit pro MŠ (s ohledem na děti s OMJ)

Práce se třídou v inkluzivním prostředí je často náročná: každé dítě má jiné potřeby, třídy jsou často velmi početné, součástí kolektivu bývají i děti s OMJ s různou mírou znalosti češtiny. Nápadníček aktivit pro MŠ (2018) nabízí pedagogům inspiraci pro práci s celou třídou s ohledem na zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Nápadníček aktivit pro MŠ

Přílohy_Nápadníček aktivit

Příručka s pracovními listy je též volně ke stažení na webových stránkách společnosti META, o.p.s